DYSPLASIE BRONCHOPULMONAIRE PDF

Wat is BPD? Bronchopulmonale dysplasie BPD is een ziekte waarbij de baby moeite heeft met ademhalen. Vaak blijven de longen ook later gevoelig voor infecties en prikkels van buitenaf, zoals stof en tabaksrook. Als een baby te vroeg wordt geboren, zijn de longen nog niet helemaal af waardoor ze niet goed functioneren.

Author:Arashinos Arat
Country:Cayman Islands
Language:English (Spanish)
Genre:Marketing
Published (Last):17 December 2006
Pages:53
PDF File Size:5.68 Mb
ePub File Size:17.54 Mb
ISBN:904-5-12048-749-7
Downloads:81395
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TelkisMet BPD, voluit Bronchopulmonale Dysplasie, wordt een chronische longaandoening bedoeld die gekenmerkt wordt door het langdurig bestaan van ademhalingsmoeilijkheden, met name bij te vroeg geboren kinderen.

BPD is een ernstige aandoening, die voor het kind maar ook voor de ouders grote gevolgen heeft. Gelukkig bestaan er steeds meer mogelijkheden voor de behandeling, maar ook voor de preventie of het voorkomen van BPD, zodat de vooruitzichten van een kind met BPD geleidelijk aan beter zijn geworden.

Ontstaanswijze: Hoe BPD precies ontstaat, is in feite nog niet goed bekend. Wel is het duidelijk dat een combinatie van factoren het ontstaan ervan in de hand werkt.

Waarom het ene kind wel BPD krijgt en het andere kind met dezelfde risicofactoren niet, blijft echter nog een onvoldoende opgelost probleem. Deze kinderen hebben dan toch nog wel enige weken wat versnelde ademhaling. Dit geeft meestal echter geen grote problemen en zij kunnen doorgaans ongeveer op de normale tijd naar huis ontslagen worden.

Bovendien kunnen daarbij allerlei complicaties optreden. Het is moeilijk om tevoren een voorspelling te doen omtrent de ernst van de BPD, zo ook over de duur van de verschijnselen. Complicaties van BPD: Bij BPD gaat het niet alleen om een aandoening van de longen want ook met het hart en de bloedsomloop kunnen ernstige problemen ontstaan.

Als gevolg van de zieke, niet goed functionerende longen is het voor het hart veel moeilijker dan normaal om het bloed door de longen te pompen. Het hart wordt overbelast, het zet uit en op een bepaald moment kan het zelfs komen tot een falen of tekort schieten van de hartfunctie.

In het geval van een tekort schieten van de hartfunctie zal het hart onvoldoende bloed door het lichaam pompen, met als gevolg dat verschillende organen te weinig doorstroomd worden. Dit leidt er dan bijvoorbeeld toe dat de nieren niet goed meer werken en veel meer vocht dan normaal vasthouden.

Op dat moment is een heel ongunstige situatie ontstaan waarbij het kind veel te sterk in gewicht aankomt. Anderzijds blijft er bij het falen van de hartfunctie achter het hart te veel bloed aanwezig dat nu in de longen gestuwd wordt die daardoor nog meer beperkt worden in hun functie. Kinderen met BPD zijn ook meer vatbaar voor infecties, met name van de luchtwegen. Als gevolg van het veelvuldig toepassen van medicijnen die het plassen bevorderen, kan de uitscheiding van kalk door de nieren zo sterk toenemen dat kalkafzetting en vorming van nierstenen het gevolg zijn.

Omdat kinderen met BPD erg ziek, benauwd en kortademig zijn levert de voeding vaak problemen op. Groeien gaat dan ook vaak maar langzaam terwijl het groter en sterker worden juist zo belangrijk is om beter te worden. Share this:.

IMAGEMAGICK CONVERT RASTERIZE PDF

Wat is BPD?

Access to the full text of this article requires a subscription. A dysplazie of writing tools that cover the bronchoplmonaire facets of English and French grammar, style and usage. Glossaries and vocabularies Access Translation Bureau glossaries and vocabularies. You can move this window by clicking on the headline. If you want to subscribe to this journal, see our rates You can purchase this item in Pay Per View: You may thus request that your data, should it be inaccurate, incomplete, unclear, outdated, not be used or stored, be corrected, clarified, updated or deleted. As per the Law relating to information storage and personal integrity, you have the right to oppose art 26 of that lawaccess art 34 of that law and rectify art 36 of that law your personal data.

GLADE GTK TUTORIAL PDF

Categorie├źn

Bronchopulmonary dysplasia: radiographic appearance in middle childhood. Pubmed citation 2. Pulmonary sequelae of bronchopulmonary dysplasia survivors: high-resolution CT findings. Flat chest in survivors of bronchopulmonary dysplasia. Pubmed citation 4. Bronchopulmonary dysplasia: value of CT in identifying pulmonary sequelae.

Related Articles