CONTRACT DE COMODAT AUTO MODEL PDF

Analize si studii de caz utile oricarui profesionist din domeniu Orice contabil stie ca balanta de verificare este un procedeu specific al metodei contabilitatii cu ajutorul careia se verifica respectarea principiului dublei inregistrari a operatiilor economice. Teoria poate fi usor de inteles, dar provocarile apar in momentul in care trebuie sa o aplici si in practica. Interpretarea corecta a unei balante contabile poate pune semne de intrebare chiar Ordinul de plata multiplu electronic OPME poate fi utilizat, incepand din 21 aprilie, pentru a efectua plati online din trezorerie. Pe site-ul Finantelor a fost publicata astazi o noua versiune V10 a F

Author:Gak Samujar
Country:Bermuda
Language:English (Spanish)
Genre:Sex
Published (Last):23 November 2014
Pages:375
PDF File Size:3.12 Mb
ePub File Size:7.1 Mb
ISBN:805-3-30796-510-4
Downloads:62863
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MalaramarRezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de Daca in termen de Cazul fortuit sau de forta majora exclude raspunderea comodatarului daca acesta nu a putut prevedea pericolul, nu a folosit autovehiculul conform destinatiei si daca nu l-a restituit comodantului la termen.

In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare reco- mandata cu confirmare de primire AR si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. Daca notificarea se trimite de pe telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea si incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de ele. In cazul in care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti.

Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

Prezentul contract s-a incheiat in

FUNDICION ATRUCHADA PDF

Contract de comodat auto actualizat 2020

.

BS 5950-8 PDF

Model de contract de comodat auto încheiat între persoane fizice

.

Related Articles