BIAG NI LAM-ANG ENGLISH PDF

May isa silang anak na lalaki. Bago pa isilang si Lam-ang, ang ama nito ay pumunta na sa bundok upang parusahan ang isang pangkat ng mga Igorota na kalaban nila. Nang isilang si Lam-ang, apat na hilot ang nagtulong-tulong. Ugali na nga mga Ilokano noong una na tumulong sa mga hilot kung manganganak ang maybahay nila ngunit dahil nga wala si Don Juan, mga kasambahay nila ang tumulong sa pagsilang ni Namongan. Siya rin ang pumili ng magiging ninong niya sa binyag.

Author:Arakus Mirn
Country:Turks & Caicos Islands
Language:English (Spanish)
Genre:Life
Published (Last):4 January 2010
Pages:36
PDF File Size:20.34 Mb
ePub File Size:14.91 Mb
ISBN:296-7-63410-457-3
Downloads:13745
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TodalMay isa silang anak na lalaki. Bago pa isilang si Lam-ang, ang ama nito ay pumunta na sa bundok upang parusahan ang isang pangkat ng mga Igorota na kalaban nila. Nang isilang si Lam-ang, apat na hilot ang nagtulong-tulong.

Ugali na nga mga Ilokano noong una na tumulong sa mga hilot kung manganganak ang maybahay nila ngunit dahil nga wala si Don Juan, mga kasambahay nila ang tumulong sa pagsilang ni Namongan. Siya rin ang pumili ng magiging ninong niya sa binyag. Itinanong pa rin niya sa ina ang ama, kung saan naroron ito, na di pa niya nakikita simula pa sa kanyang pagkasilang. Sinabi na ina ang kinaroroonan ng ama.

Talagang pinaghandaan niya ang lakad na ito. Naidlip siya at napangarap niyang ang pugot na ulo ng ama ay pinagpipistahan na ng mga Igorote. Galit na galit si Lam-ang s nabatid na sinapit ng ama kaya mabilis na nilakbay ang tirahan ng mga Igorote. Pinagpupuksa niya ang mga ito sa pamamagitan ng dalang mga sandata at anting-anting. Ang isa ay kaniyang pinahirapan lamang saka inalpasan upang siyang magbalita sa iba pang Igorote ng kaniyang tapang, lakas at talino.

Umuwi si Lam-ang nang nasisiyahan dahil sa nipaghiganti niya an pagkamatay ng ama niya. Matapos na paliguan si Lam-ang, namatay ang mga isda at iba pang bagay na may buhay na nakatira sa tubig dahil sa kapal ng libag at sama ng amoy na nahugasan sa katawan nito.

Sa kabutihan naman may isang dalagang balita sa kagandahan na nagngangalang Ines Kannoyan. Ang tandang ay tumilaok at isang bahay ang nabuwal sa tabi. Si Ines ay dumungaw. Ang aso naman ang pinatahol niya at sa isang iglap, tumindig uli ang bahay na natumba. Ang pag-ibig ni Lam-an kay Ines ay ipinahayag ng tandang.

Nang magbalik si Lam-ang sa Kalanutian, kasama si Namongan at mga kababayan, sila Ines ay ikinasal. Dala nila ang lahat ng kailangan para sa maringal na kasalan pati ang dote. Ang masayang pagdiriwang ay sinimulan s Kalanutian at tinapos sa Nalbuan, kung saan nanirahan ang mag-asawa pagkatapos ng kasal nila.

Isa parin s kaugalian sa Kailukuhan, na pagkatapos ng kasal, ang lalaki ay kinakalilangang sumisid sa ilog upang humuli ng rarang isda. Sinunod ni Lam-ang subalit siya ay sinamang palad na makagat at mapatay ng berkakan isang uri ng pating. Ang mga buto ni Lam-ang na nasa pusod ng dagat ay ipinasisid at pinatapon ni Donya Ines sa isang kalansay at tinakpan ng tela.

Ang tandang ay tumilaok, ang aso ay kumahol at sa bisa ng engkanto, unti-unting kumilos ang mga buto. Sa muling pagkabuhay ni Lam-ang, ang mag-asawa ay namuhay nang maligaya, maluwalhati at matiwasay sa piling ng alagang putting tandang at abuhing aso.

They had a son named Lam-ang. Before Lam-ang was born, Don Juan went to the mountains in order to punish a group of their Igorot enemies. While he was away, his son Lam-ang was born. It took four people to help Namongan give birth. As soon as the baby boy popped out, he spoke and asked that he be given the name Lam-ang. He also chose his godparents and asked where his father was. After nine months of waiting for his father to return, Lam-ang decided he would go look for him. During his exhausting journey, he decided to rest for awhile.

Lam-ang was furious when he learned what had happened to his father. Upon returning to Nalbuan in triumph, he was bathed by women in the Amburayan river. There was a young woman named Ines Kannoyan whom Lam-ang wanted to woo.

She lived in Calanutian and he brought along his white rooster and gray dog to visit her. On the way, Lam-ang met his enemy Sumarang, another suitor of Ines whom he fought and readily defeated. He had his rooster crow, which caused a nearby house to fall. This made Ines look out. He had his dog bark and in an instant the fallen house rose up again. The rooster expressed the love of Lam-ang. It was a tradition to have a newly married man swim in the river for the rarang fish.

Unfortunately, Lam-ang dove straight into the mouth of the water monster Berkakan. His rooster crowed and his dog barked and slowly the bones started to move. Back alive, Lam-ang and his wife lived happily ever after with his white rooster and gray dog.

ISSEI YOSHINO PDF

Lam-Ang: Hero of the epic Biag ni Lam-Ang of the Ilocano

Exhibiting a mixture of Spanish and indigenous cultures, the earliest written record of the epic was in There are at least ten versions of the epic. Lam-ang arms himself with charms and decides to look for his father. From a dream, he learns that his father, Don Juan Panganiban, had been killed by the Igorot. Lam-ang slays them all with his spear and mutilates the last among them. When Lam-ang returns home, 99 maidens wash his hair in the river. For his shampoo, he burns so many rice straw that the communities near the river are alarmed by the smoke.

GUY DELISLE BURMA CHRONICLES PDF

Biag ni Lam-ang

At barely nine months, Lam-ang goes to search for Don Juan in the highlands where the latter was said to have gone. Aware that her child was a blessed, exceptional creature, his mother Namongan allows him to go. Lam-ang then goes off in search of his father, leaving his grieving mother behind. He sees his father beheaded and the head put on a spike. While the headhunters are celebrating, in his anger, he challenges all of them to a duel.

Related Articles