ANG BARUMBADONG BUS PDF

Kazralar Would you also like to submit a review for this item? Remember me on this computer. However, formatting rules can vary widely between applications and fields of interest or study. Rachelle Paraton rated it it was amazing Nov 29, Alunsina rated it it was amazing Nov 20, Citations are based on reference standards. Just a moment while we sign you in to your Goodreads account.

Author:Grojinn Nalabar
Country:Senegal
Language:English (Spanish)
Genre:Politics
Published (Last):26 February 2019
Pages:356
PDF File Size:10.68 Mb
ePub File Size:4.34 Mb
ISBN:129-5-40915-487-4
Downloads:7526
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:VollCopyright Policy Ang Barumbadong Gansa Isang batang-bata subalit barumbadong Gansa ang isinama ng kaniyang mga tiyuhin at tiyahin upang makapagsanay sa paglipad. Inilagay siya sa hulihan upang makita ang wastong pagkampay ng mga pakpak. Itinuturo ng mga tiyuhin at tiyahin sa batang Gansa kung bakit kailangan ang disiplina sa paglipad. Gusto nilang matutuhan ng batang Gansa kung paano tumingin sa kaliwa at sa kanan. Itinuturo rin nila kung paano lumipad nang mataas at mababa, nang mabilis at mabagal.

Minsan ay nawalan ng disiplina ang batang Gansa. Sa halip na sumunod sa mataas na paglipad ay nagpaiwan ito at nakipaglaro sa mapuputing ulap.

Hinaltak siya ng mga tiyuhin at tiyahin at kinagalitan nang lumapag sila sa ilug-ilugan. Huwag na huwag kang lalayo sa iyong mga kasama. Matuto kang sumunod sa batas ng disiplina. Ang mga payo ay winalang halaga nito. Sa narinig na hindi pa matibay ang mga pakpak, nagrebeldeng nagpaikut-ikot sa paglangoy ang suberbiyong Gansa at tinampi-tampisaw ang tubig bilang panunudyo.

Sa sobrang inis ng mga tiyo at tiya ay umahon sila sa ilug-ilugan at iniwang mag-isa ang pamangkin nila. Kinabukasan, nagpumilit na namang sumama ang batang Gansa sa paglipad. Ayaw na sana itong isama subalit naghukay ito nang naghukay at nagpagpag nang nagpagpag ng buhangin sa mga pakpak ng tiyuhin at tiyahin. Upang hindi na magwala pa ay napilitan na naman nila itong isama. Nang nasa kalawakan na sila ay napalingon sa silangan ang batang Gansa at naakit sa napakagandang mga kulay ng bahaghari, tulad ng nakagawian, humiwalay na naman itong muli.

Sapagkat mabilis ang paglipad ng mga tiyuhin at tiyahin, hindi nila napansin ang pasilangang direksiyong tinungo ng pamangkin. Lingid sa kaalaman ng batang Gansa, nakaabang pala sa dakong silangan ang isang malaking Agila. Sa isang iglap ay dinagit ng Hari ng Kalawakan ang kaawa-awang batang Gansa. Malayo na ang Agila nang matanawan ng mga tiyuhin at tiyahin ang dinagit nilang pamangkin. Aral: Magkaroon ng tiwala sa karanasan ng mga nakatatanda.

See also.

CLAN MEKHET PDF

Ang barumbadong bus

Isa itong taunang parada ng mga piling tauhan sa mga popular na aklat. Sa panahong ito nagsasama-sama ang buong komunidad upang ipakita sa mga mag-aaral ang kahalagahan ng pagbabasa. Handa na ba kayong mag-ibang anyo sa araw na ito? Kung hindi pa, narito ang ilan sa mga pangunahing tauhan ng mga aklat sa Filipiniana Section: 1. Villanueva Si Kas ay isang kaskaserong bus na mahilig maghari-harian sa kalsada. Wala siyang pakialam sa kapakanan ng iba. Ano kaya ang sasapitin ng ating mayabang na bida?

UNOFFICIAL GAMESALAD TEXTBOOK PDF

Ang Barumbadong Gansa

.

IMMORTAL SEA VIRGINIA KANTRA PDF

Tag: Ang Barumbadong Bus

.

Related Articles