ALGORITMEN EN DATASTRUCTUREN PDF

Tweeten Beschrijving Dit handboek is een leidraad bij de studie van algoritmen en datastructuren. In de uitgewerkte programmavoorbeelden wordt Java gebruikt, terwijl de meeste algoritmen beschreven worden in een programmeertaal-onafhankelijke pseudocode. De inleidende hoofdstukken geven een overzicht van enkele wiskundige technieken voor het analyseren van algoritmen en datastructuren, zoals asymptotische analyse, het oplossen van recurrente betrekkingen en eigenschappen van bomen. Hierbij is bewust vermeden om de implementatie van de abstracte datatypes al te behandelen. In plaats daarvan beschrijven we uitgebreid wat de Java API levert aan algoritmen en abstracte datatypes en geven we verscheidene voorbeelden van praktische toepassingen waarin deze gebruikt kunnen worden.

Author:Gardazilkree Nibar
Country:Namibia
Language:English (Spanish)
Genre:Literature
Published (Last):15 July 2013
Pages:270
PDF File Size:15.47 Mb
ePub File Size:15.29 Mb
ISBN:223-2-86148-295-8
Downloads:72208
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GumiIn principe staan al deze algoritmen en datastructuren los van een specifieke programmeertaal maar omwille van de wetenschappelijke precisie wordt Scheme als formele taal gebruikt. Inhoud: Volgende onderwerpen worden in detail besproken in deze cursus: Geamortisseerde Analyse: disjuncte verzamelingen, het union-find probleem, uptrees, padcompressie Grafen: voorstelling van grafen met adjacencystructuren Graaftraversals: DFS, BFS, karakteriseringen van DFS en BFS door classificatie van de bogen Ongerichte graafproblemen: samenhangendheid, boogsamenhangendheid, biconnectiviteit, en spanningsbomen Prim, Kruskal,Boruvka.

Gerichte Graafproblemen: Topologisch Sorteren van DAGs, Sterk samenhangendheid, Bereikbaarheid en kortste paden in Grafen Bellman-Ford, Dijkstra, Floyd-Warshall, Lawler Geheugenbeheertechnieken: taxonomie van de problematiek, first-fit systemen, best-fit systemen, buddy allocators Garbagecollectie: stop-and-copy, mark-and-sweep, Deutsch-Schorr-Waite algoritme voor blokken van vaste lengte en blokken van variabele lengte.

Dynamisch Programmeren Leerresultaten: Kennis en inzicht: Het eerste doel van de cursus bestaat uit het vervolledigen van de basiskennis van algoritmen en -datastructuren die door elke informaticus dient gekend te zijn. Het doel is dus om de encyclopedische kennis van de student hieromtrent verder aan te dikken. De student dient de gepresenteerde algoritmen en datastructuren te kunnen evalueren, vergelijken, implementeren en aanpassen aan nieuwe situaties. Het tweede doel bestaat erin de student vertrouwd te maken met de werking en de analyse van een reeks specialistische algoritmen waarvan de complexiteit uitstijgt boven de basiskennis die in klassieke handboeken over algoritmiek te vinden zijn.

Ook voor deze algoritmen dient de student inschattingen te kunnen maken wat betreft inzetbaarheid, dient de student implementaties ervan te kunnen doorgronden en in staat te zijn om zelfstandig een reeks varianten van de gepresenteerde algoritmen te kunnen bouwen en analyseren.

Toepassing van kennis en inzicht: Net zoals bij Algoritmen en Datastructuren 1, moet de student na de cursus in staat zijn om de behandelde algoritmen en datastructuren aan te passen aan een nieuwe concrete situatie.

Ook moet de student in staat zijn nieuwe algoritmen en datastructuren te bedenken voor problemen die aansluiten bij de geziene materie. Communicatie: Studenten moeten na afloop van de cursus in staat zijn hun algoritmen en datastructuren voldoende precies te documenteren teneinde de communicatie tussen verschillende ontwikkelaars van een project aan te leren.

Leervaardigheden: De taxonomie gepresenteerd in de cursus moet de student een structureel inzicht geven om zelfstandig en zeer gericht in de literatuur variaties van de geziene algoritmen en datastructuren te herkennen en te kunnen opzoeken.

LIBRO VICTOR CARRANZA ALIAS EL PATRON PDF

Algoritmen en datastructuren 2

Leidraad bij de studie van algoritmen en datastructuren, met uitgewerkte programmavoorbeelden Algoritmen en datastructuren Boek Dit handboek is een leidraad bij de studie van algoritmen en datastructuren. In de uitgewerkte programmavoorbeelden wordt Java gebruikt; de meeste algoritmen worden beschreven in een programmeertaal-onafhankelijke pseudocode. De inleidende hoofdstukken geven een overzicht van enkele wiskundige technieken om algoritmen en datastructuren te analyseren, zoals asymptotische analyse en het oplossen van recurrente betrekkingen. Hierbij is bewust vermeden om de implementatie van de abstracte datatypes al te behandelen. In plaats daarvan gaat het boek uitgebreid in op wat de Java API levert aan algoritmen en abstracte datatypes, aangevuld met voorbeelden van praktische toepassingen waarin ze gebruikt kunnen worden.

ARTHUR MILLER A MORTE DO CAIXEIRO VIAJANTE PDF

Datastructuren

Algemeen Inhoud Om goed te kunnen programmeren is een aantal vaardigheden belangrijk. U moet allereerst vertrouwd zijn met de taalconstructies van de programmeertaal waarin u programmeert en u moet in staat zijn om uw programma op een logische en heldere manier te structureren in deelcomponenten. In deze cursussen wordt echter relatief weinig aandacht besteed aan algoritmen en de datastructuren waarop deze algoritmen werken. In deze cursus wordt een overzicht gegeven van de datastructuren waarmee gegevens kunnen worden vastgelegd en van de bijbehorende algoritmen.

Related Articles